Onderwijs

Onderwijscentrum

Met liefst 6320 schoolgaande jongeren en 18 scholen, is Geraardsbergen een belangrijk onderwijscentrum. Dagelijks zetten dan ook vele stadsgenoten zich in om onze jongeren een goede start te geven in het leven.

Investeren in jongeren, is investeren in de toekomst. Onderwijs is de hefboom om onze stad socio-economisch vooruit te helpen. Een goed geschoolde bevolking is goed voor de bedrijven en voor de sociale participatie van de bevolking.

 

Flankerend Onderwijs

Geraardsbergen wil een regisseursrol waarnemen t.a.v. alle scholen en andere actoren op het grondgebied. Deze regierol houdt in dat de stad inspeelt op een aantal behoeften die door de onderwijsinstellingen gesignaleerd worden of die door de stad zelf – actief op diverse beleidsdomeinen – gedetecteerd worden.

Als scholen gelijke kansen willen geven aan iedereen, de leerlingen slaagkansen in het leven willen garanderen en hun tewerkstellingskansen willen verhogen, dan moeten de onderwijsinstellingen bruggen slaan naar elkaar, maar ook naar andere partners, diensten en voorzieningen (sociale voorzieningen, werkgelegenheidsinitiatieven, …).

De stad kan dit stimuleren en regisseren.

 

Kunstacademie

Met een participatiegraad van ongeveer 6,5 % (meer dan 2000 leerlingen op een bevolking van ongeveer 31500 burgers) speelt onze Kunstacademie een belangrijke sociale, vormende en culturele rol.

Het ruime aanbod aan studierichtingen en opleidingen en de samenwerking met andere diensten, basis- en secundaire scholen en diverse lokale verenigingen zorgen voor uitstraling naar een breed publiek. Op die manier willen we elke inwoner de mogelijkheid bieden hetzij actief, hetzij passief te participeren van het rijke cultuurleven in en rond onze Oudenbergstad.

Een team pedagogisch en didactisch onderlegde leerkrachten staan samen met het balie- en onderhoudspersoneel, administratieve medewerkers, coördinatoren en directie dag in dag uit klaar om dit te verwezenlijken.

Het stadsbestuur van zijn kant geeft de nodige financiële impulsen om een en ander mogelijk te maken. De stapsgewijze renovatie van het historische pand waarin onze Kunstacademie gehuisvest is alsook de financiering van de pedagogisch-didactische middelen zijn daar het voorbeeld van.

Studeerruimte in kerk Zarlardinge breidt uit

Het aantal studeerplaatsen wordt verhoogd met 50% verhogen zodat er voortaan 30 studenten tegelijk kunnen studeren in de kerk.

Nieuwe structuur, nieuw logo en website voor Kunstacademie Geraardsbergen

Op 1 september 2018 starten alle Vlaamse Academies Deeltijds Kunstonderwijs in een vernieuwde structuur. Leerlingen hebben nu nog meer mogelijkheden om een persoonlijk traject te kiezen op basis van hun artistieke dromen.

Goed rapport voor onderwijs in Geraardsbergen

Bijna 9 op de 10 inwoners is tevreden over de onderwijsvoorzieningen in onze stad. Dit blijkt uit de Vlaamse stadsmonitor die recent is verschenen.