Jeugd

Jeugdbeleid

De schepen van jeugd is de schepen die verantwoordelijk is voor het jeugdwerkbeleid en het jeugdbeleid in een stad. Samen met de jeugddienst werken we, in overleg met de jongeren zelf, aan de uitbouw van een stevig jeugd- en jeugwerkbeleid voor Geraardsbergen.

Zo heb je een ruim aanbod aan speelpleinwerkingen. Speelpleinwerking is een stedelijk vrijetijdsinitiatief dat kinderen en jongeren een onvergetelijke vakantie wil aanbieden. Dankzij speelpleinwerking hoeft geen enkel kind zich nog te vervelen tijdens de zomervakantie!

Zo heb je het speelplein ondersteboven (voor kinderen met een beperking), speelplein Guustje, de grabbelpas en kleuterspeelplein.

We ondersteunen de jeugdbewegingen financieel, materieel en informeel met extra aandacht voor de infrastructuur van de jeugdlokalen.

Persoonlijk wil ik veel aandacht besteden aan jeugdcultuur en aan de participatie van jongeren aan het jeugdbeleid. Ook de betrokkenheid van de jeugdraad is belangrijk.

Een jeugdopbouwwerker zorgt ervoor dat iedereen een plaats heeft in onze stad.

Op het publieke domein geven we impulsen opdat jongeren meer plekken krijgen waar ze zich thuisvoelen, zoals speelpleinen, ontmoetingsplaatsen en hangplekken.

Voor de verdere uitbouw van ons jeugdcentrum De Spiraal zorg ik vanuit het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB).

Vrijwel iedereen kan zelf een zaal gebruiken voor vergaderingen, quizavonden, diavoorstellingen enz. Of om zelf een evenement te organiseren zoals fuiven, concerten en zo veel meer...

Van aantrekkelijke expositieruimte tot megafuif: De Spiraal maakt het allemaal mogelijk!

Alle info vind je op www.despiraal.be

 

Kinderopvang

Voor ouders die uit werken gaan, is het vinden van opvang voor en na schooltijd en tijdens de vakantieperiodes niet altijd gemakkelijk. Daarom organiseert de stad Geraardsbergen een Buitenschoolse Kinderopvang. Hierdoor kunnen ouders rekenen op een kwalitatief en betrouwbare opvang voor de kinderen.

De Speeldoos biedt opvang aan alle schoolkinderen tussen 2,5 en 12 jaar die inwoner zijn van de stad Geraardsbergen en / of schoollopen in het kleuter- en lager onderwijs uit alle onderwijsnetten van Geraardsbergen.

Buitenschoolse Kinderopvang “De Speeldoos” is een IBO (= Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang) en is erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin. Ook wordt voldaan aan de eisen door de overheid gesteld.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een stedelijke adviesraad, die het plaatselijke bestuur over het lokale beleid kinderopvang en over de uitbouw en/of ondersteuning van kinderopvang binnen onze gemeente advies geeft.

Nieuw jeugdcultuurproject in spiraal

Heb je zelf een idee? Maar heb je geen idee hoe je eraan kan beginnen? De jeugddienst helpt jou graag verder.

Skatehappening op de plage lokt 150 skaters

Voorbeeld van Jeugdparticipatie

Lokale producten op kampen van Geraardsbergse jeugdbewegingen

Per jeugdbeweging werd een overzicht bezorgd van de verkooppunten van biologische, lokale en/of fair trade producten in de buurt van hun kampplaats.