Internationale solidariteit

We moeten als stad aandacht hebben voor wat in de wereld gebeurt. Voor de vele miljoenen mensen waarvoor een aantal basisrechten helemaal niet vanzelfsprekend zijn. Samen moeten we nadenken over wat wij kunnen doen om een andere wereld mee mogelijk te maken.

Hiervoor gebruiken we het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ als kader. Ontwikkeling is pas duurzaam wanneer ze voorziet in de behoeften van de huidige generatie (overal ter wereld), zonder de mogelijkheden van de toekomstige generaties aan te tasten om op hun beurt in hun behoeften te voorzien.

Het is een taak van de stad om de mondiale solidariteit van de bevolking te verhogen. Dit doen we door zelf sensibiliserende activiteiten uit te werken, door Noord-Zuidorganisaties te ondersteunen, en ook door samen te werken met verschillende partners.