Gelijke kansen

Omdat steden en gemeenten een grote impact hebben op het dagelijks leven van al hun inwoners – ook die met een handicap of beperking, holebi’s, mannen en vrouwen – kunnen ze met hun beleid ieders participatiekansen verhogen. Vandaag wordt ‘gelijke kansen’ vaak ondergebracht bij ‘sociale zaken’ of ‘welzijn’, maar een gelijkekansenbeleid is ruimer.

Een schepen voor gelijke kansen ontwikkelt eigen initiatieven om alle inwoners maximaal te laten participeren. Hij of zij kan vanuit een schepenambt ook transversaal de andere beleidsdomeinen stimuleren om maatregelen te treffen. Net zoals de Vlaamse en federale ministers van Gelijke Kansen dat doen.

Toegankelijke winkels en horeca, toegankelijke infrastructuur voor cultuur, sport en vrije tijd, aandacht voor toegankelijkheid bij sociale woningbouw, scholen, openbare toiletten, voorbehouden parkeerplaatsen, ….

Dit zijn slechts enkele voorbeelden waarbij een gemeente het verschil kan maken voor mensen met een beperking. Met een verouderende bevolking neemt het belang hiervan alleen maar toe.

Het gelijkekansenbeleid spitst zich niet enkel toe op integratie, maar werkt voor diverse groepen in de samenleving die geconfronteerd worden met ongelijke behandeling zoals vrouwen/mannen, holebi’s, kinderen en jongeren, kansarmen, eenoudergezinnen, senioren, etnisch–culturele minderheden en personen met een handicap. Uitgangspunt zijn de verschillen en gelijkenissen tussen deze groepen, maar ook de diversiteit binnen deze groepen. Dé man, dé lesbienne, dé oudere, dé slechtziende, dé jeugd van tegenwoordig, dé allochtoon,… bestaat niet!

Gelijkekansenbeleid betreft zowel interne als externe domeinen. De interne opdracht bestaat uit het samenwerken met en het ondersteunen van andere diensten in het kader van een geïntegreerd gelijkekansenbeleid. De externe opdracht betekent dat je organisaties kan ondersteunen en tevens de Geraardsbergenaar sensibiliseert.