Bevoegdheden

Op woensdag 2 januari 2013 legde ik de eed af als gemeenteraadslid in Geraardsbergen en als eerste schepen van onze stad. Mijn bevoegdheden zijn jeugd, onderwijs, internationale solidariteit en gelijke kansen. Via onderstaande rubrieken kan je meer te weten komen over elk van deze bevoegdheden.

Heb je vragen? Neem gerust contact met me op!

Jeugd

Samen met de jeugddienst werken we, in overleg met de jongeren zelf, aan de uitbouw van een stevig jeugd- en jeugwerkbeleid voor Geraardsbergen.


Lees meer...

Onderwijs

Onderwijs is de hefboom om onze stad socio-economisch vooruit te helpen. Met meer dan 2000 leerlingen speelt ook onze Kunstacademie een belangrijke sociale, vormende en culturele rol.

Lees meer...

Gelijke kansen

Een schepen voor gelijke kansen ontwikkelt eigen initiatieven om alle inwoners maximaal te laten participeren en tracht andere beleidsdomeinen te stimuleren om maatregelen te treffen.

Lees meer...

Internationale solidariteit

Het is een taak van het stadsbestuur om de mondiale solidariteit van de bevolking te verhogen via allerhande activiteiten en samenwerkingsverbanden.


Lees meer...