Bevoegdheden college van burgemeester en schepenen

december 8, 2018 in Algemeen

Guido De Padt – Burgemeester (Open VLD)
Algemeen beleid, veiligheids- & drugsbeleid, politie, brandweer, financiën en begroting, organisatie en personeel, bestrijding wateroverlast.

Fernand Van Trimpont – Eerste schepen (CD&V)
Jeugdbeleid, onderwijs, kinderopvang, mobiliteit, stadsontwikkeling, stadspatrimonium, internationale solidariteit.

Kristin Vangeyte (Open VLD)
Seniorenbeleid, mantelzorg, dienstencentra, assistentiewoningen, bestrijding eenzaamheid, burgerparticipatie, dorpsraden, integratie, vrijwilligerswerk, gelijke kansen.

Veerle Mertens (CD&V)
Openbare werken, openbaar groen, kerkenplan, communicatie, ICT, digitale dienstverlening, administratieve vereenvoudiging.

Véronique Fontaine (Open VLD)
Sport, economie & tewerkstelling, ruimtelijke ordening & stedenbouw, landbouw.

Ann Panis (Open VLD)
Cultuur, toerisme, erfgoed, middenstand.

Martine Duwyn (Open VLD)
Duurzaamheid, milieu, dierenwelzijn, burgerzaken.

David Larmuseau (CD&V)
Sociaal beleid, gezondheid & welzijn, gezinsbeleid, armoedebestrijding, wonen en huisvesting, huis van het kind, kinderdagverblijf & woonzorgcentra, begraafplaatsen, voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst.

Rudy Frederic (CD&V)
Voorzitter van Gemeenteraad en OCMW-raad.