Tussenkomst schoolkosten wordt uitgebreid

mei 29, 2017 in Gelijke kansen, Onderwijs

Toepassing Rondetafelconferentie Kinderarmoede

Tussenkomst schoolkosten wordt uitgebreid

Met de goedkeuring van het Schoolkostenfonds en het Schoolkostenplan komt er voor alle Geraardsbergse scholen een kader voor de uitbreiding in de tussenkomst van de schoolkosten.  ‘Dit is de concretisering van een actie die werd gelanceerd op de Rondetafel Kinderarmoede’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau.

In november 2016 vond een Rondetafelconferentie plaats over de kinderarmoede in Geraardsbergen. Een van de zeven concrete acties die de Stuurgroep binnen het Huis van het Kind na afloop naar voren schoof, was de aanpak van de schoolkosten voor kinderen in armoede.

Schoolkostenfonds
Een werkgroep van experts heeft op basis van de sociaal-economische status van de kinderen aan elke school van Geraardsbergen een fonds van ruim 100.000 euro toegekend.
‘Dat wordt door elke school autonoom beheerd en biedt de mogelijkheid om leerlingen te ondersteunen bij de schooluitgaven’, legt OCMW-voorzitter David Larmuseau uit. ‘Het project werd unaniem goedgekeurd op de OCMW-raad van 24 mei.’

Schoolkostenplan
Voor de concrete invulling stelt iedere school een eigen Schoolkostenplan op. Zij worden daarbij extern begeleid door SOS Schulden op School. ‘Daarbij worden de schoolmedewerkers gesensibiliseerd en worden concrete maatregelen voorgesteld. ‘De praktische uitvoering vereist maatwerk’, onderstreept de OCMW-voorzitter. ‘Wel voorzien we in mei 2018 een netwerkmoment. Daarbij kunnen de scholen hun bevindingen delen.’

 

Structurele maatregel
Ook de schepen van onderwijs, Fernand Van Trimpont, is zeer opgetogen. ‘Onze scholen spelen een belangrijke rol in de aanpak van kinderarmoede. Vele scholen doen reeds grote en kleine inspanningen om elk kind gelijke kansen te geven. Met dit project willen we hen verder ondersteunen in deze opdracht.
Daar elke school specifiek is zal er op maat van elke school een ondersteuning uitgedokterd worden. We denken dat een globale aanpak en een combinatie van meerdere aandachtspunten samen het verschil maken, zowel voor het basis- en het secundair onderwijs, als voor de ouders.

 

“We geloven erin dat door in te zetten op gelijke onderwijskansen de armoedecirkel kan doorbroken worden”, besluiten een gedreven ocmw-voorzitter en schepen van onderwijs.

IMG_9521