Taalcoach promoot Nederlands

mei 24, 2016 in Gelijke kansen, Onderwijs

Het OCMW gaat een taalcoach aanwerven. ‘Die ondersteunt de scholen bij het werken met anderstalige of taalzwakke kinderen en hun ouders’, zeggen OCMW-voorzitter David Larmuseau en schepen van onderwijs Fernand van Trimpont in een gezamenlijke mededeling. ‘Want op het terrein bestaat een grote nood aan de ontwikkeling van het Nederlands.’


Aantal vreemdelingen stabiel
Een recente studie toont aan dat het aantal vreemdelingen in Geraardsbergen stabiel blijft, daar waar in de naburige steden de stijging zich doorzet. ‘Aan de basis van die ontwikkeling ligt een aantal factoren’, weet OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Maar ze wordt mede in de hand gewerkt door ons streng activeringsbeleid.’
‘Toch betekent dit niet dat alle problemen van de baan zijn’, vult schepen van onderwijs Fernand Van Trimpont aan. ‘Taal is een eerste stap naar integratie. Het is cruciaal dat anderstalige kinderen alle kansen krijgen om op jonge leeftijd Nederlands te leren. Het is een randvoorwaarde voor een succesvolle schoolcarrière. En we willen tegelijkertijd inzetten op Nederlandstalige kinderen die een taalachterstand hebben.’

Verhogen van deskundigheid
Een oplossing biedt de taalcoach die het OCMW in het kader van de strijd tegen de kinderarmoede vanaf 1 september gaat aanwerven binnen het Huis van het Kind.
Waarover gaat het? Die nieuw aan te werven persoon werkt een vraaggestuurd aanbod uit voor alle scholen. Het is de bedoeling dat zowel directies, als leerkrachten, zorgcoördinators en SES-leerkrachten meer inzicht krijgen en ondersteund worden in de manier waarop ze kinderen met taalproblemen in hun klas kunnen opvangen en begeleiden. Essentieel is dus het verhogen van de deskundigheid zodat de taalmoeilijkheden bij kinderen aan de wortel worden aangepakt.
De taalcoach heeft een uitgebreide materialenbank die gratis ter beschikking zal staan van de scholen. Verder zal hij of zij gratis workshops aanbieden aan alle basisscholen.


Werking opgevolgd door stuurgroep
De werking van dit nagelnieuwe initiatief zal worden opgevolgd door een stuurgroep met vertegenwoordigers van de onderwijskoepels, het lokaal onderwijsplatform, de dienst Samenleving van de stad en het Huis van het Kind.
De aanwerving vindt plaats op korte termijn. Het is de bedoeling dat de taalcoach op 1 september, bij het begin van het nieuwe schooljaar, effectief in dienst treedt.

DSC_0060 - kopie