Veilig op de fiets dankzij de schoolroutekaart

mei 14, 2016 in Jeugd, Onderwijs

Veilig op de fiets dankzij Schoolroutekaart Geraardsbergen 

De stad Geraardsbergen is bijzonder begaan met de verkeersveiligheid van haar inwoners en de vele schoolkinderen. De voorbije jaren werd al heel wat geïnvesteerd in de verkeersveiligheid van schoolomgevingen, ontmoetingsplaatsen voor jongeren en in de zones van de bebouwde kom.

Er is een grote nood aan een overzicht van de veiligste (fiets)routes naar school, jeugdvereniging of openbare plaatsen. Daarom ontwikkelden de Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Geraardsbergen dit jaar een schoolroutekaart. Veiligheid rond de schoolomgeving is cruciaal. Zowel de Provincie als de stad zetten al jaren in op veilige fietspaden en voetpaden**. Met deze schoolroutekaart willen ze de kinderen aanmoedigen de fiets te gebruiken om op een veilige manier hun bestemming te bereiken.

De schoolroutekaart:
• geeft een overzicht van de veilige fietsroutes,
• duidt de veiligste wegen aan,
• markeert de plaatsen die bijzondere aandacht vragen,
• biedt juiste informatie aan over fietsuitrusting,
• maakt het verkeersreglement voor fietsers duidelijker,
• moedigt jonge mensen aan om gezond te bewegen,
• geeft tips over veilig fietsen,
• toont de fietspaden die in aanleg zijn of bestudeerd worden,
• geeft de zones 30 in de schoolomgeving weer,
• geeft een overzicht van de aanwezige bus- en treinverbindingen.

Naast de papieren kaart zijn er ook digitale schoolroutekaarten: één per school en één overkoepelende stedelijke kaart. De digitale kaarten bevatten dezelfde info, maar kunnen gemakkelijker aangepast worden aan nieuwe situaties (zoals aangepakte knelpunten, nieuw aangelegde fietspaden, tijdelijke wegenwerken …). Ook kunnen online gebruikers meer aandachtspunten en routes selecteren zonder het overzicht te verliezen. De knelpunten worden toegelicht aan de hand van een foto en een woordje uitleg.

schoolroutekaart