Intensief Integratietraject voor niet-Europese jonge mama’s

februari 12, 2016 in Gelijke kansen, Jeugd

Voor de integratie van laaggeschoolde, niet-Europese jonge mama’s start het OCMW van Geraardsbergen een proeftuin. ‘Een intensieve begeleiding heeft tot doel om hun  integratie sneller en grondiger te laten verlopen’, legt OCMW-voorzitter David Larmuseau uit. ‘Na vier maanden krijgen de deelnemers een getuigschrift van Maatschappelijke Oriëntatie.’

Op initiatief van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) van Geraardsbergen, een adviesraad die alle partners rond de kinderopvang rond dezelfde tafel brengt, koos het Oost-Vlaamse Agentschap voor Integratie de stad Geraardsbergen uit als locatie voor organisatie van een proeftuin voor de integratie van laaggeschoolde niet-Europese jonge vrouwen. Het dossier, dat door de OCMW-raad van 15 juli 2015 werd goedgekeurd, krijgt een uitvoering vanaf  eind februari.

Isolement doorbreken Waarover gaat het? ‘Het concept lijkt eenvoudig’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Jonge moeders worden met hun pas geboren kinderen bij elkaar gebracht over de grenzen van talen, nationaliteit, cultuur en religie heen. De kinderen komen mee en breken letterlijk het ijs. Zij zorgen er immers voor dat de jonge moeders zich niet terugtrekken in isolement, maar samenkomen om onder begeleiding hun ervaringen te delen, van elkaar te leren en met elkaar te praten.’ Daardoor zullen niet alleen nieuwe sociale netwerken en vriendschapsbanden ontstaan. Bovendien maken zij ook kennis met de kinderopvang tijdens de cursus. Last but not least bieden deze bijeenkomsten een uitstekende gelegenheid om in de diepte te werken aan hun integratie en hen te helpen bij het leren van het Nederlands.

Getuigschrift Wat gebeurt er concreet? Vanaf 23 februari geeft een medewerkster van Kind en Gezin, bijgestaan door een werknemer van Leerpunt en de dienst Inburgering en dinsdagvoormiddag en donderdagvoormiddag les. Er is een volledig programma uitgewerkt. En na vier maanden krijgen de acht deelnemers een getuigschrift van Maatschappelijke Oriëntatie. Na de vakantie staat een tweede cyclus met andermaal acht deelnemers in de steigers. ‘Die werking wordt geïntegreerd in ons Huis van het Kind dat op 24 februari zijn deuren opent’, verduidelijkt de OCMW-voorzitter. ‘De verwachtingen zijn hoog gespannen. Ik ben ervan overtuigd dat door die doorgedreven aanpak de integratie van jonge moeders veel vlotter kan doen verlopen. Daarvan zal iedereen op termijn de vruchten plukken: niet alleen die moeders, maar ook de samenleving.’